Statutter for årets hund:

 • Eier må være medlem i Beagle Ringen Innlandet, bosatt i Norge, og medlemskap må være inngått før de tellende prøver
 • Eier må selv melde sin interesse innen fristene
 • Maks antall gjeldende prøver 3. Eier kan selv velge de 3 beste av årets prøver
 • Det er kun norske resultater som er gjeldene med unntak av titler. 
 • NB! Dersom en ved tildeling av Årets jakt og utstillings hund står igjen med to hunder på lik poengsum, skal premien tildeles den yngste av hundene.

Hunde eier må selv melde sin interesse ved å sende inn prøveresultater. Dette gjøres på post@beagleringeninnlandet.no.

Påmeldingsfrist er satt til søndag 23 mars 2023.

Årets jakthund

 • Konkurransen følger jaktåret.
 • Konkurransen avgjøres på styremøte etter oppsatt frist, diplom sendes i posten og vinner offentliggjørespå hjemmeside.
 • Poeng for titler gis kun det året tittelen tildeles.

Poeng
Nord jch  5
Int jch  6
NJCH  4
NM vinner inkl SP 35
Nordisk Mester i år 30
1 SP Hare  25
2 SP Hare  13
3 SP Hare  6
1 SP rev  20
2 SP Rev  10
3 SP Rev  5
1 SP Rå  16
2 SP Rå  8
3 SP Rå  4
1 ÅP Hare  20
2 ÅP Hare  103 ÅP Hare  5
1 ÅP Rev  16
2 ÅP Rev  8
3 ÅP Rev  4
1 ÅP Rå  13
2 ÅP Rå  6
3ÅP Rå  3

Årets utstillingshund

Reglene er en kopi av Svenska Beagleklubbens regelverk for årets utstillingshund. Se for øvrig felles statutter for årets hund.  Man ønsker å inkludere flere hunder slik at det blir åpent for flere å vinne denne tittelen.

 • Resultater for årets utstillingshund baseres bare på norske utstillinger.
 • Bare norskeide hunder får konkurrere om tittelen.
 • Bare de tre beste resultatene gjennom året (kalenderår) teller.
 • BIR hunden får like mange poeng som deltagende hunder på utstillingen, valpeklasse og avls/oppdretterklasse medregnes ikke.
 • BIM hunden får like mange poeng som deltakende hunder av samme kjønn.
 • 2. beste hannhund/tispe får 1 poeng mindre enn antall deltagende hunder av samme kjønn.
 • 3. beste hannhund /tispe får 1 poeng mindre enn 2 beste hannhund /tispe.
 • 4. beste / hannhund tispe får 1 poeng mindre enn 3 beste hannhund /tispe.

Årets viltsporhund

Regler:

 • Det kan gis inntil 15 poeng for oppnådde viltsporchampionat (VCH) og nordisk viltsporchampionat.
 • Om Nord VCH oppnås samme år som andre VCH er maks poengsum 15.
 • Det gis kun poeng for oppnådd VCH det året championatet utløses.
 • Det er kun resultater oppnådd i Norge som er tellende, med unntak av titler. 

Poeng:
NM vinner blodspor 20
Nordisk viltsporchampionat 15
NVCH 5
SEVCH 5
DKVCH 5
Prøvevinner 5
1pr m HP ord.prøve 20
1.premie 15
2.premie 10
3.premie 5
1.premie bevegelig prøve 10
2.premie 5
3.premie 3