Hei alle medlemmer!

Vi gjennomfører årets årsmøte 22. mars 19:00. Møtet avholdes, så sant Corona situasjonen tillater det, med fysisk oppmøte hos Tøftum Innredning AS i Hunndalen. Adresse er:  Nyvegen 25, 2827 Hunndalen

Saksliste til årsmøtet:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
 3. Årsberetning
 4. Revidert regnskap og budsjett 2022
 5. Valg
  • Nestleder
  • Serkretær
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer
  • Revisor med varamenn
 6. Avlsrådets arbeid, kandidat til avlsrådet i Beagleringen Norge
 7. Innkomne saker/forslag fremmet for styret
 8. Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet i Beagle Ringen Norge.

Vi ønsker at påmelding sendes til post@beagleringeninnlandet.no innen 18. mars 2022 slik at vi kan få en liten oversikt over hvem som møter opp fysisk med tanke på servering.

Mvh

Styret BRI