Hei alle medlemmer!

Vi gjennomfører årets årsmøte 30. mars 19:00. Møtet avholdes med fysisk oppmøte hos Tøftum Innredning AS i Hunndalen. Adresse er:  Nyvegen 25, 2827 Hunndalen

Saksliste til årsmøtet:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
 3. Årsberetning
 4. Revidert regnskap og budsjett 2023
 5. Valg der følgende verv står på valg
  • Leder (velges for 2 år)
  • 2 stk. Styremedlemmer
  • 2 stk. Varamedlemmer
 6. Avlsrådets arbeid, kandidat til avlsrådet i Beagleringen Norge
 7. Innkomne saker/forslag fremmet for styret
 8. Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet i Beagle Ringen Norge.

Vi ønsker at påmelding sendes til post@beagleringeninnlandet.no innen 2. mars 2023 slik at vi kan få en liten oversikt over hvem som møter opp fysisk med tanke på servering.