Det kalles herved inn til årsmøte i Beagle Ringen Innlandet 30. mars 2023 19:00. Møtet avholdes hos Tøftum Innredning AS i Hunndalen. Adresse er:  Nyvegen 25, 2827 Hunndalen

Saksliste for årsmøte følger under:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
 3. Årsberetning
 4. Revidert regnskap og budsjett 2022
 5. Innkomne saker/forslag fremmet for styret
 6. Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet i Beagle Ringen Norge.
 7. Avlsrådets arbeid, kandidat til avlsrådet i Beagleringen Norge
 8. Valg
  • Leder (2 år)
  • Styremedlemmer (2 år)
  • Varamedlemmer (1 år)
  • Revisor (2 år) med varamenn (1 år)
  • Vararepresentant valgkomite  (1 år)    

Årsmøtedokumenter:

Vi ønsker at påmelding sendes til post@beagleringeninnlandet.no innen 24. mars 2022 slik at vi kan få en liten oversikt over hvem som møter opp fysisk med tanke på servering.