Den 8. april avholdes årsmøte for Beagle Ringen Innlandet. I forbindelse med årsmøte tar vi i mot forslag til saker fra våre medlemmer. Vi ber om at forslag til saker sendes post@beagleringeninnlandet.no innen 23. mars 2020. Årsmøtet vil bli avholdt på Teams dersom det er ønskelig og ber derfor de av dere som ønsker å delta på årsmøtet sender epost til post@beagleringeninnlandet.no innen 5. april slik at vi kan få sendt ut møteinvitasjon.

Saksliste til årsmøtet:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
 3. Årsberetning
 4. Revidert regnskap og budsjett 2021
 5. Valg
  • Leder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer
  • Revisor med varamenn
 6. Avlsrådets arbeid, kandidat til avlsrådet i Beagleringen Norge
 7. Innkomne saker/forslag fremmet for styret
 8. Saker som ønskes behandlet på Representantskapsmøtet
  1. Sak til årsmøtet i Beagle Ringen NorgeForslag til endring av gjennomføring av NM småhund til inndeling i NM Kløv og NM Hare