Beagle Ringen Innlandet ønsker og være med og stimulere til økt jaktprøve deltagelse på Beagle og har i den anledning fått en Tracker Artemis verdi 6995,- av Tracker som premie. Denne blir levert av Stig Østborg på Dokka elektronikk. For og delta så må du: Være betalende medlem i Beagle Ringen Innlandet. Stille på jaktprøve før 15.12.21. Kun starter fra 2021 gjelder.Sende prøveresultater til styret i Beagle Ringen innlandet innen 15.12.21 på post@beagleringeninnlandet.no 1 prøvestart = 1 lodd. Du kan melde inn flere starter pr hund og på flere hunder for og få flere lodd. Minstekrav til prøveresultat er 0 eller bedre, det vil si at så lenge du starter så kan du vinne. Vinneren vil bli trukket fortløpende etter fristen?Da håper vi i styret og se mange prøveresultater på Beagle i år ? Trenger du/dere hjelp til og melde dere inn så ta kontakt med styret.

Kan være et bilde av tekst som sier 'TRACKER KER TEAM UP STAY UP'
Kan være et bilde av tekst