Det arrangeres Ringkamp mellom Beagle Ringen Innlandet og Beagle Ringen Buskerud 23. – 24. Oktober. Beagle Ringen Innlandet står som årets arrangør. De som er interessert i å delta på laget vårt kan melde sin interesse på mail til Henning Sørbønsveen (hennkokk@hotmail.com). Meld din interesse innen torsdag 11. oktober. Ringkampen følger regler til jaktprøver så hunden må være minst 15 mnd og være utstillingspremiert med minimum «Sufficient». Det kan stille maks 4 hunder på ringkampen. En av disse skal ikke være premiert på jaktprøve fra før. Vi tar kontakt med de som skal stille.