Da har vi fått gjennomført to ringtreninger så langt denne sesongen. Første ringtrening ble gjennomført onsdag 21. april med sur nordavind men godt oppmøte. Julianne Olsen stilte som trener. Andre ringtrening ble gjennomført 26. april med bedre vær og godt oppmøte og Bent Arild Storløkken som trener. 6 hunder hvorav 5 av disse var beagler og en støver. Som seg hør og bør ble det servert kaffe etterpå takket være Terje og Randi Hasvoldserer ?